مشاوره رایگان

ما در این مرحله بهترین گزینه را بر اساس یافته ها و مطالعات کارشناسی و نیز به پشتوانه تجربیات بدست آورده درطی 20 سال حضور مستمر در بازار ماشینهای اداری ایران ، به شما پیشنهاد خواهیم نمود تا با مشاوره و راهنماییهای لازم و کاملاً رایگان شما را در این مهم یاری نماییم.

فتوکپی

  • SHARP  AL-2041
  • SHARP  AR-6020
  • SHARP  AR-6023N
  • SHARP  AR-5731
  • SHARP  AR-451N
  • SHARP  AR-2314N   رنگی

چاپگر

  • SAMSUNG  SCX-4521
  • SAMSUNG    M-2675HN
  • SAMSUNG  SCX-4655HN
  • SAMSUNG  M-2070FH