خدمات رایگان

ویژگی منحصربفردگروه صباارائه خدمات استثنایی وبدون هزینه درقالب خدمات گارانتی به شمامشتریان محترم می باشد.

درزیرگزیده ای ازسرویس های ویژه اینشرکت به استحضارمیرسد:

* گارانتی 18 ماهه معتبربرای کلیه محصولات بدون محدودیت

* نصب وراه اندازی وآموزش رایگان

* حمل وارسال رایگان

* گارانتی یکماهه تعویض

* تحویل رایگان لوازم مصرفی درمحل مشتری

* ارائه هدایای ویژه درهنگام خرید

* مشاوره وراهنمایی رایگان

* تضمین تامین موادمصرفی وقطعات یدکی بمدت 10 سال

* استفاده ازتخفیفات استثنایی

* برخورداری ازطرحهای فروش ویژه وقیمتهای مناسب وکاملأ رقابتی

* پشتیبانی توسط شبکه گسترده نمایندگان خدمات درسراسرکشور

* امکان سرویس دهی ورفع عیب دستگاه درکمترین زمان ممکن